Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

arrrrrrrr
00:34
1948 77ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13

February 24 2020

arrrrrrrr
01:13
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viadzisniezasne dzisniezasne
arrrrrrrr
01:08
3808 870c
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamendacious mendacious
arrrrrrrr
01:07
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viamendacious mendacious
arrrrrrrr
01:06
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viabeliveinme beliveinme

February 23 2020

arrrrrrrr
22:27
0256 d890
Reposted fromsucznik sucznik viaoxytocin oxytocin
arrrrrrrr
22:26
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viacalaverite calaverite
arrrrrrrr
22:25
0444 b454 500
Reposted fromhrafn hrafn via12czerwca 12czerwca
arrrrrrrr
22:24
6508 f8cf
Reposted fromfemdomlife femdomlife
arrrrrrrr
22:22
6694 9de6 500
Reposted fromfemdomlife femdomlife
arrrrrrrr
22:16
7936 2959
Reposted fromfemdomlife femdomlife
arrrrrrrr
22:14
6638 c9ae
Reposted fromfemdomlife femdomlife

February 20 2020

arrrrrrrr
02:16
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
arrrrrrrr
01:56
arrrrrrrr
01:55
9727 2c95 500
Reposted frommocarela mocarela viaapatyczna apatyczna
arrrrrrrr
01:54
arrrrrrrr
01:51
jestem rekinem, co pływa słonymi wodami, choć serce ma słodkie, (...)
— Taco Hemingway - A mówiłem ci
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer

February 18 2020

arrrrrrrr
23:51
4482 0dce 500
Reposted fromzupazogorkiem zupazogorkiem viahardkorwey hardkorwey
arrrrrrrr
23:51
Reposted fromFlau Flau viahardkorwey hardkorwey
arrrrrrrr
23:50
6766 6ae6 500
Reposted fromnyaako nyaako viahardkorwey hardkorwey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl