Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

arrrrrrrr
19:37
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
arrrrrrrr
19:36
there's a difference between doing nothing and waiting.
— john locke, lost 6x12
Reposted fromkattrina kattrina viaels els
arrrrrrrr
19:31
arrrrrrrr
19:30
arrrrrrrr
19:28
arrrrrrrr
19:28
9360 1426
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola

June 29 2017

arrrrrrrr
19:36
0153 4bd8
Reposted fromwerterowska werterowska viagdziejestola gdziejestola

June 27 2017

arrrrrrrr
18:10
arrrrrrrr
18:10
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura "Nocna jazda pociągiem"
arrrrrrrr
18:09
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
arrrrrrrr
18:09
9874 0f79 500

June 23 2017

arrrrrrrr
19:47
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawiks wiks
arrrrrrrr
19:47
4563 99b1
Reposted fromleithycat leithycat viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
19:46
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats viakreska-groteska kreska-groteska
arrrrrrrr
19:46
Telefonu w ogóle nie darzył zbytną sympatią i nieraz już zastanawiał się, czyby go się nie pozbyć.
— Paul Auster, Trylogia nowojorska
arrrrrrrr
19:46
arrrrrrrr
19:46

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka

June 22 2017

arrrrrrrr
16:08
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
16:08
1310 58d6
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
16:07
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viakreska-groteska kreska-groteska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl