Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

arrrrrrrr
19:47
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawiks wiks
arrrrrrrr
19:47
4563 99b1
Reposted fromleithycat leithycat viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
19:46
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats viakreska-groteska kreska-groteska
arrrrrrrr
19:46
Telefonu w ogóle nie darzył zbytną sympatią i nieraz już zastanawiał się, czyby go się nie pozbyć.
— Paul Auster, Trylogia nowojorska
arrrrrrrr
19:46
arrrrrrrr
19:46

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka

June 22 2017

arrrrrrrr
16:08
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
16:08
1310 58d6
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
16:07
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viakreska-groteska kreska-groteska

June 23 2017

arrrrrrrr
19:47
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawiks wiks
arrrrrrrr
19:47
4563 99b1
Reposted fromleithycat leithycat viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
19:46
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats viakreska-groteska kreska-groteska
arrrrrrrr
19:46
Telefonu w ogóle nie darzył zbytną sympatią i nieraz już zastanawiał się, czyby go się nie pozbyć.
— Paul Auster, Trylogia nowojorska
arrrrrrrr
19:46
arrrrrrrr
19:46

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka

June 22 2017

arrrrrrrr
16:08
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
16:08
1310 58d6
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola

June 23 2017

arrrrrrrr
19:46
arrrrrrrr
19:46

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka

June 22 2017

arrrrrrrr
16:08
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl