Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

21:00
9441 23a8 500
arrrrrrrr
21:00
arrrrrrrr
21:00
  Dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy 
— Miuosh
arrrrrrrr
21:00
3182 f52b 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
16:34
2956 ca5a
Reposted fromsoll soll viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
arrrrrrrr
16:34
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vianezavisan nezavisan
arrrrrrrr
16:34
8951 c733
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
16:33
1142 fdc8
Reposted fromproof proof viasoll soll

June 09 2017

arrrrrrrr
19:58
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaolvido olvido
arrrrrrrr
19:58
arrrrrrrr
19:57
19:57
7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus vianezavisan nezavisan

June 04 2017

arrrrrrrr
20:21
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaeryawen eryawen
20:20
2422 3008 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viakedavra kedavra
arrrrrrrr
20:20
Reposted fromtowo85 towo85 viaEllaElla EllaElla
arrrrrrrr
20:19
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viakajetryn kajetryn
arrrrrrrr
17:42
arrrrrrrr
12:54
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
arrrrrrrr
12:54
8081 1b19 500
Reposted fromGIFer GIFer viakreska-groteska kreska-groteska
arrrrrrrr
12:53
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viawindybaytrue windybaytrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl