Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

arrrrrrrr
15:16
7218 9255 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaMartwa13 Martwa13
arrrrrrrr
15:15
1585 cc4c 500
arrrrrrrr
15:12
A mnie się marzy kurna chata,
zwyczajna izba zbita z prostych desek,
żeby się odciąć od całego świata,
od paragonów, paragrafów i wywieszek.

Zaszyć się w kącie w kupie liści
tak, żeby tylko czubek nosa było widać,
nic nie zamiatać, nic nie czyścić,
nie kombinować, co się jeszcze może przydać.
— Jan Kaczmarek
Reposted fromcudoku cudoku via12czerwca 12czerwca
arrrrrrrr
15:09
Jeśli czegoś nie rozumiesz potraktuj to jako sztukę, sztuki nie trzeba rozumieć. 
— Kolwiekco.soup.io

October 18 2018

arrrrrrrr
12:01
4360 66aa
"Zjarana Nikol"
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
arrrrrrrr
12:01
      Kiedy sięgasz do gwiazd, być może nie dotkniesz żadnej z nich, ale na pewno nie skończysz z garściami pełnymi błota
— Leo Burnett
Reposted fromavooid avooid viawindybaytrue windybaytrue
arrrrrrrr
11:54
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
arrrrrrrr
11:54
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka via12czerwca 12czerwca

October 13 2018

arrrrrrrr
18:53
0030 1150 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabeltane beltane
arrrrrrrr
18:50
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viaadaaa93 adaaa93
arrrrrrrr
18:49
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks
arrrrrrrr
18:47

"Założyć rodzinę. Myślę, że łatwiej by mi przyszło założyć imperium."

— E. Cioran
Reposted frommessinhead messinhead via12czerwca 12czerwca
18:44
2703 001d 500
Reposted fromdivi divi viawarkocz warkocz
arrrrrrrr
18:44
6564 e06d 500
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viawarkocz warkocz
arrrrrrrr
18:43
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viawarkocz warkocz
arrrrrrrr
18:42
2674 7aca 500
arrrrrrrr
18:41
1300 9ec9
arrrrrrrr
18:38
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola via12czerwca 12czerwca
arrrrrrrr
18:37
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool viakasiahejter kasiahejter
arrrrrrrr
18:37
Reposted fromFlau Flau viakasiahejter kasiahejter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl