Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

arrrrrrrr
20:10
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viaRozaa Rozaa
arrrrrrrr
20:10
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtacisza tacisza viaonesmile onesmile
arrrrrrrr
20:09
Reposted fromfelicka felicka viaSkydelan Skydelan
20:09
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vianoisetales noisetales
arrrrrrrr
18:38
5643 608a
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
18:38
4510 d994 500
#sezamestreet
Reposted fromwindybaytrue windybaytrue

August 19 2019

arrrrrrrr
20:39
8502 de38
Reposted fromardesia ardesia viaMelodyTime MelodyTime
arrrrrrrr
20:37
tak wiele chcę powiedzieć, ale czuję się jak frustrat
strach przed Twoją reakcją knebluje mi usta
— Edzio
Reposted fromcaramina caramina viaMelodyTime MelodyTime
arrrrrrrr
20:32

Trzeba bardzo uważać, na to co nas otacza ponieważ czasami, niespodziewanie coś może osłodzić nam życie.

Reposted fromMelodyTime MelodyTime
arrrrrrrr
20:29
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss viahormeza hormeza
20:25

August 18 2019

arrrrrrrr
20:19
Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze, żebym umiał wytworzyć w sobie system obronny, dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urzeczywistniło.
— Glattauer Daniel - "N@pisz do mnie"
Reposted fromnivea nivea viakinufa kinufa
arrrrrrrr
20:19
Może się spotkamy znów po kilku latach
Może właśnie tutaj lub na końcu świata
Będziesz wtedy inna - ja wciąż taki sam
Może nam się uda zacząć jeszcze raz
arrrrrrrr
20:12
4321 2451 500
Reposted fromnyaako nyaako viakinufa kinufa
arrrrrrrr
20:12
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viakinufa kinufa

August 17 2019

arrrrrrrr
16:11
Reposted frompffft pffft viakittiesmama kittiesmama
arrrrrrrr
16:11
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid vialaparisienne laparisienne
arrrrrrrr
16:11
W nieśmiałości, samotności tęskno
Odpływają najpiękniejsze lata

— Ralph Kaminski - Kosmiczne energie
Reposted fromirmelin irmelin
arrrrrrrr
16:08
Reposted frommangoe mangoe viaPstryk Pstryk
arrrrrrrr
16:08
8545 7e83 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaryska ryska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl