Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

arrrrrrrr
17:49
arrrrrrrr
17:49
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą moc.
— Haruki Murakami
Reposted fromskynetpizza skynetpizza viagdziejestola gdziejestola
17:49
1880 7a48 500
Reposted fromcupKaek cupKaek viakentoquer kentoquer
arrrrrrrr
17:48

September 17 2017

arrrrrrrr
17:29
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viapatrzpodnogi patrzpodnogi
arrrrrrrr
17:29
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vialittle-things little-things
17:28
7174 edd3 500
Reposted fromKiro Kiro
17:28
8028 46af 500
Reposted fromKiro Kiro
17:28
3896 2025
Reposted fromochgod ochgod viapatrzpodnogi patrzpodnogi
arrrrrrrr
17:28
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
17:28
2346 a777
Reposted fromblutelf blutelf viawarkocz warkocz
arrrrrrrr
17:28
Reposted fromFlau Flau viaSzavislav Szavislav

September 16 2017

arrrrrrrr
19:24
1127 edf9 500

September 15 2017

arrrrrrrr
18:10

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
Reposted fromlittlemouse littlemouse vialeniwieec leniwieec
arrrrrrrr
18:10
0400 a49a
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viawarkocz warkocz
arrrrrrrr
18:09
arrrrrrrr
18:08
8369 478e
Reposted fromels els viabeltane beltane
arrrrrrrr
18:08
6818 e1a5
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viairmelin irmelin
arrrrrrrr
18:07
9984 dbfd 500
Reposted fromhalucynowa halucynowa viadesperateee desperateee
arrrrrrrr
18:07
6837 e480 500
Reposted frommyniu myniu vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl