Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

arrrrrrrr
23:14
arrrrrrrr
19:30
6600 7072 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
arrrrrrrr
19:30
6609 79b7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
arrrrrrrr
19:26
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme vianatelle natelle
arrrrrrrr
19:26
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus vianatelle natelle
arrrrrrrr
19:16
9581 cf41 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamolotovcupcake molotovcupcake
arrrrrrrr
19:15
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacharlotte99 charlotte99
arrrrrrrr
19:14
8449 cb56 500
:(
Reposted fromfungi fungi vialexxie lexxie
arrrrrrrr
19:14
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaparrtyzant parrtyzant
arrrrrrrr
19:04
Niektórzy ludzie przestali poszukiwać piękna, a potem dziwią się, że ich życie jest takie brzydkie. Nie stań się jedną z takich osób. Zdolność do podziwiania piękna pochodzi od Boga. Zwłaszcza piękna w drugim człowieku. Poszukaj piękna w każdym, kogo spotkasz, a na pewno je znajdziesz. Każdy nosi w sobie odprysk boskości. I każdy, kogo spotkamy, ma nam coś do przekazania.
— Richard Paul Evans
arrrrrrrr
19:01
9815 a218
Reposted fromveturna veturna viasleepingsickness sleepingsickness

February 16 2019

arrrrrrrr
23:18

February 14 2019

arrrrrrrr
23:09
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
23:07
arrrrrrrr
22:59
4700 30fb
Reposted fromincentive incentive viacoolstorybro23 coolstorybro23
arrrrrrrr
22:58
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaNaitlisz Naitlisz
arrrrrrrr
22:57
Reposted frombluuu bluuu viacoolstorybro23 coolstorybro23
arrrrrrrr
22:56
8004 51fc 500
rules
Reposted fromEmisja Emisja viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
arrrrrrrr
22:52
Reposted from1911 1911 viae-modalna-art e-modalna-art
22:52
2392 8bf3 500

 

Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viajeszczenie jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl