Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

arrrrrrrr
20:49
6800 89e0
arrrrrrrr
20:29
arrrrrrrr
20:28
2250 cf3a 500
Reposted fromkredkowa kredkowa viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
20:28
3893 48b5
arrrrrrrr
20:26
4078 902a
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viapelnaradosci pelnaradosci
arrrrrrrr
20:23
1678 f18c
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaohhh ohhh

April 20 2017

20:21
arrrrrrrr
20:09
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viablackbagira blackbagira

April 19 2017

arrrrrrrr
19:41
2511 58d7 500

April 17 2017

arrrrrrrr
20:53
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatriste triste
arrrrrrrr
20:33
7983 e9d6
Reposted fromminionki minionki
arrrrrrrr
15:33
Ten świat nie zginie od bomby atomowej, jak prorokują gazety, ale umrze ze śmiechu, ze strywializowania, z obracania wszystkiego w żart, na domiar złego w kiepski żart.
— Carlos Ruiz Zafon, Cień wiatru
Reposted fromhumanicznie humanicznie via2708 2708
arrrrrrrr
15:32
Jesteśmy tym, czym uczyniła nas nasza przeszłość. Nagromadzeniem tysiąca codziennych wyborów. Możemy się zmienić, ale nigdy nie przekreślimy tego, kim byliśmy.
— Cassandra Clare
Reposted fromnaturalginger naturalginger viawarkocz warkocz
arrrrrrrr
15:26
7788 0909 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viaels els

April 16 2017

arrrrrrrr
21:48
6533 ae57
Reposted fromaammaazing aammaazing viawiks wiks
21:43
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawiks wiks
arrrrrrrr
21:23
5554 1722
Reposted frombojaniewiem bojaniewiem
20:02
1386 ca50
Reposted fromemmalead emmalead viairmelin irmelin
arrrrrrrr
20:01
0697 7263
arrrrrrrr
20:00
8031 d408
Reposted fromjossie jossie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl