Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

arrrrrrrr
18:28
6044 e7ad 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoski oski
arrrrrrrr
18:18
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus viawiks wiks
arrrrrrrr
18:15
5201 e9fd
Reposted fromnyaako nyaako viaMartwa13 Martwa13

August 06 2018

arrrrrrrr
19:46
7127 f00a 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viairmelin irmelin

August 04 2018

arrrrrrrr
00:24
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viaadaaa93 adaaa93

August 02 2018

arrrrrrrr
23:55
2483 e366 500
Jarek "Khaal" Kubicki
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viabezznazwy bezznazwy
23:55
4433 be34
arrrrrrrr
23:54
1056 8f4a
23:50
6935 eaf6
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabezznazwy bezznazwy
arrrrrrrr
23:49
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viabezznazwy bezznazwy
arrrrrrrr
23:40
summer chill
Reposted fromcats cats viairmelin irmelin
arrrrrrrr
23:38
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viairmelin irmelin
arrrrrrrr
23:36
6069 5230
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viairmelin irmelin
arrrrrrrr
23:35
5317 24e1 500
Reposted frompampunio pampunio viairmelin irmelin
arrrrrrrr
23:31
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
arrrrrrrr
00:27
arrrrrrrr
00:27
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
arrrrrrrr
00:27
7017 4bd3 500
Reposted frommakle makle viaMartwa13 Martwa13

July 29 2018

23:00
7601 f35c
Reposted frommyry myry viamyu myu
arrrrrrrr
22:55
4600 8ef1 500
Flicka_Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viajestemdeszczem jestemdeszczem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl