Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

arrrrrrrr
22:35
1015 9645
Reposted fromEtnigos Etnigos viasleepingsickness sleepingsickness

November 08 2018

arrrrrrrr
16:52
arrrrrrrr
16:52
 Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
— Dan Brown
Reposted fromavooid avooid viaMartwa13 Martwa13

November 07 2018

arrrrrrrr
13:07
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viajanuschytrus januschytrus
arrrrrrrr
13:06
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
arrrrrrrr
13:05
1839 a635 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKerisha Kerisha
arrrrrrrr
13:04
6972 d7a5
Reposted fromwindismystylist windismystylist viaKerisha Kerisha
arrrrrrrr
13:03
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaGunToRun GunToRun
arrrrrrrr
13:00
Życie jest małą ściemniarą,
Wróblicą, wygą, cwaniarą
Plącze nam nogi i mówi: Idź!
— Igor Herbut "Wkręceni -- nie ufaj mi
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

November 04 2018

arrrrrrrr
20:47
arrrrrrrr
19:21
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
arrrrrrrr
17:44
9824 db56 500
Reposted fromoll oll viaiamnotarobot iamnotarobot

November 03 2018

arrrrrrrr
19:37

November 02 2018

arrrrrrrr
09:22
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasiostry siostry

November 01 2018

arrrrrrrr
21:31
7246 718e 500
Reposted fromelles elles viamole-w-filizance mole-w-filizance
arrrrrrrr
20:34
9274 6cf7 500
Reposted frommhsa mhsa viajestemjeden jestemjeden
arrrrrrrr
20:31
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
arrrrrrrr
19:54

Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.


— autor nieznany
Reposted frommaddaleinee maddaleinee via12czerwca 12czerwca

October 28 2018

arrrrrrrr
17:23
4903 442d 500
#znalezionyartefakt
Reposted byovenorVostokapatycznarusalkadmiral
arrrrrrrr
17:12
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl