Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

22:59
3757 c35d
Reposted fromkniepuder kniepuder viahironie hironie
arrrrrrrr
22:59
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viajok jok
arrrrrrrr
22:58
8091 95b7 500
Reposted fromble ble viatimetobegin timetobegin
arrrrrrrr
22:58

Może najciekawsze w nim jest właśnie to, że nie mogę go wyczuć. Czasami mam wrażenie, jakby nieszczególnie mnie lubił. Innym razem wygląda na to, że na całym świecie obchodzę go tylko ja. Zdarza się też, że jest zupełnie nieobecny i nie zwraca na mnie uwagi. Nie wiem nawet, czy mu się podobam.

— Jakub Małecki
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viahironie hironie
arrrrrrrr
22:46
arrrrrrrr
22:45
6848 0231 500
Reposted frommangoe mangoe vialinemadd linemadd
arrrrrrrr
22:45
4505 7eea
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialinemadd linemadd
arrrrrrrr
22:43
"Babka uczyła go, że zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi, i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie połączą. Tak mówiła."
— Jodi Picoult; "Jak z obrazka"
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapchamtensyf pchamtensyf
arrrrrrrr
22:43
7851 3b46 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viar3xio r3xio
arrrrrrrr
22:41
6255 486a
Reposted fromsalzprinz salzprinz viaMartwa13 Martwa13
arrrrrrrr
19:04
arrrrrrrr
19:04
3000 3d71 500
Reposted frommangoe mangoe viaponurykosiarz ponurykosiarz
arrrrrrrr
19:04
2810 bbf9 500
Reposted fromzciach zciach viaponurykosiarz ponurykosiarz
arrrrrrrr
19:02
8399 a215 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer vianezavisan nezavisan
arrrrrrrr
19:02
7886 3fb4 500
Reposted fromGosha Gosha vianezavisan nezavisan
arrrrrrrr
19:02
4297 f487
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianezavisan nezavisan
arrrrrrrr
19:00
9841 6d29 500
Reposted fromonlyman onlyman via12czerwca 12czerwca
19:00
2879 2e06
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca

December 01 2019

arrrrrrrr
18:09
9338 bea8 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin

November 28 2019

arrrrrrrr
11:30
Reposted bydobry dobry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl