Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

18:40
arrrrrrrr
18:39
1851 78fb 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viana-zakrecie na-zakrecie
arrrrrrrr
18:39

May 21 2017

arrrrrrrr
20:01
2710 4363 500

May 20 2017

arrrrrrrr
18:30
1734 a0d1 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viamisiaczek95 misiaczek95
arrrrrrrr
18:29
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viawiks wiks
arrrrrrrr
18:25
4832 f739 500
Reposted fromjutrzenka jutrzenka viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
18:23
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
arrrrrrrr
13:49
Moga się spóźnić 5 min #zapomniolech ze to je sobota xd

May 16 2017

arrrrrrrr
20:26
2958 3084 500

Sobota 17:00 ? :>

May 13 2017

arrrrrrrr
18:18
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— Marcin Świetlicki
arrrrrrrr
18:16
5784 77dc
Reposted fromnyaako nyaako viawhiskywithsprite whiskywithsprite
arrrrrrrr
18:15
arrrrrrrr
18:12
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
arrrrrrrr
18:10
arrrrrrrr
18:08
Chemia między ludźmi jest wtedy,  kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee viawstydem wstydem
arrrrrrrr
18:07
arrrrrrrr
18:06
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

May 12 2017

arrrrrrrr
21:00
0062 ea8a
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vianezavisan nezavisan
arrrrrrrr
21:00
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl