Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

arrrrrrrr
20:53
0406 05bf 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viamefir mefir
arrrrrrrr
20:53
0017 0a83
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahash hash
arrrrrrrr
20:33
Przy takim uśmiechu jak Twój, makijaż jest zbędny.
Reposted fromsoftboi softboi viaMartwa13 Martwa13
arrrrrrrr
20:33
7484 76ea
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaMartwa13 Martwa13

June 13 2019

arrrrrrrr
08:15
3736 7238
Reposted fromnazarena nazarena viahugostiglitz hugostiglitz
arrrrrrrr
08:15
3418 a332
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaponurykosiarz ponurykosiarz
arrrrrrrr
08:15
1664 07b2 500
Reposted fromFero Fero vianiedoskonalosc niedoskonalosc
arrrrrrrr
08:14
1058 f8d2 500
Reposted fromowca owca viaponurykosiarz ponurykosiarz
arrrrrrrr
08:14
2381 f1ed 500
Reposted frompunisher punisher
arrrrrrrr
08:14
2383 9a97 500
Reposted frompunisher punisher
arrrrrrrr
08:11
0857 c93b
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

June 12 2019

arrrrrrrr
00:13
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialeniwieec leniwieec
arrrrrrrr
00:12
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"

June 11 2019

arrrrrrrr
23:43
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaMartwa13 Martwa13
arrrrrrrr
23:42
5636 d110 500
jak w tym komiksie, o ali: "świetny preformens, taki prześmiewczy"
warsaw, 2019-06-07, the warsaw hub scrapper (still not finished) is on fire and people got free show

June 06 2019

arrrrrrrr
16:08
Reposted fromGhetto Ghetto viajanuschytrus januschytrus
arrrrrrrr
16:08
2134 99a9
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaQudaci Qudaci
arrrrrrrr
16:05
Reposted fromtgs tgs viapsyentist psyentist
arrrrrrrr
16:05
0380 70ef 500
Reposted fromenn0 enn0 viamichalkoziol michalkoziol
arrrrrrrr
16:04
2999 b867 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl