Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

arrrrrrrr
22:13
arrrrrrrr
22:13
7122 4417 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
arrrrrrrr
22:11
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze.
— Marek Hłasko, Robotnicy
arrrrrrrr
22:09
9915 923e 500
Reposted fromPoranny Poranny viaPicki91 Picki91
arrrrrrrr
22:07
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
arrrrrrrr
18:15
9458 6a7e 500
arrrrrrrr
18:14
arrrrrrrr
16:07
arrrrrrrr
13:38
5815 f09a 500
Mija :D

March 22 2017

arrrrrrrr
17:36
rosyjski niebieski czy szkocki zwisłouchy ? :>

March 19 2017

arrrrrrrr
21:09
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Reposted fromthesmajl thesmajl viagofuckyourself gofuckyourself
arrrrrrrr
21:08
Cuda zdarzają się tym, którzy ich poszukują, narażając się na porażkę. Zdarzają się tym, którzy całkowicie zatracają się w walce o dokonanie niemożliwego.
— Mark Helprin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasexlovenmagic sexlovenmagic
arrrrrrrr
14:09
5809 ef13 500
Reposted fromKACHA KACHA viagdziejestola gdziejestola
arrrrrrrr
14:09
3548 4290
Reposted fromhysterie hysterie viagdziejestola gdziejestola
14:08
2817 6e41
Reposted fromsoplica soplica via12czerwca 12czerwca

March 16 2017

arrrrrrrr
21:49
7635 ece6
Reposted fromchceuciec chceuciec via12czerwca 12czerwca
arrrrrrrr
20:51
5260 2a5c
Reposted fromscar scar viamultiwitamina multiwitamina
20:31
8551 329b 500
arrrrrrrr
17:21
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viatoniewszystko toniewszystko
arrrrrrrr
16:59
Są ludzie którzy bez żadnego pożegnania odchodzą. Są i tacy co bez zapowiedzi wracają. 
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl